logo300x300    naam Stulpke

  • 1 KamertrainingKamertraining; ‘van thuis naar eigen huis’.
  • 2 LogeeropvangWeekend, midweek en schoolvakanties
  • 3 DagopvangDagopvang is een uitkomst.
  • 4 VrijwilligersVrijwilligers zijn onmisbaar

Doelgroep van de Tussenstap

Respijtzorg bij de Tussenstap is bedoeld voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking die nog thuis wonen. De zorgvragers hebben een verstandelijke beperking en/of bijkomende problematiek, zoals een stoornis in het autisme spectrum, adhd, epilepsie, niet-aangeboren hersenletsel, visuele of auditieve beperking, lichte lichamelijke beperking of gedragsproblematiek. De zorgvraag kan liggen in het ondersteunen of overnemen van zorgbehoefte. Hierbij kan gedacht worden aan adl-activiteiten, begeleiden of ingrijpen in onverwachte situaties, bieden van structuur en invulling van het dagprogramma, begeleiden van sociale situaties en het bieden van medische zorg. Met zinvolle, gezellige activiteiten wordt aan de kwaliteit van het leven van kinderen en jongvolwassenen een nieuwe impuls gegeven. Om gebruik te kunnen maken van respijtzorg is een geldige indicatie Kortdurend Verblijf via de Jeugdwet (JW) of Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) van één van de Dongemond gemeenten of een Persoons Gebonden Budget (PGB) noodzakelijk. Zorgvragers met een (ernstige) vorm van agressie of zorgvragers die niet in een groep kunnen functioneren, kunnen we helaas geen zorg bieden. Voor zorgvragers die volledig rolstoelafhankelijk zijn hebben we niet voldoende faciliteiten.  

Huishoudelijke hulp en hulp voor tuinwerkzaamheden

Huishoudelijke hulp en hulp voor tuinwerkzaamheden

2 vacatures: Huishoudelijke Hulp en Hulp voor Tuinwerkzaamheden   Stichting Stulpke de Tussens...

Stulpke Vakantie

Stulpke Vakantie

  Stulpke Vakantie naar Zeeland!   Een midweek met elkaar op vakantie! Op maandagmorgen vertrok...