logo300x300    naam Stulpke

Respijtzorg biedt de mantelzorger ontlasting van de dagelijkse zorg die de beperkingen van de zorgvrager met zich meebrengt. Door het aanbod van de Tussenstap kan de zorg en opvoeding van uw zoon/dochter met regelmaat overgenomen worden door professionals. Door ons als gekwalificeerde zorgverleners kan de specifieke ondersteuningsvraag beantwoord worden van de zorgvragers, die als kwetsbare burgers van de samenleving gezien kunnen worden, en qua zorgvraag niet (voldoende) ondersteund kunnen worden door hun eigen netwerk.

Doordat de Tussenstap kleinschalig is, kan er op een laagdrempelige manier logeer-en dagopvang geboden worden. Iedere zorgvrager heeft zijn eigen ondersteuningsplan, hierdoor ontstaat voldoende aandacht voor ontwikkeling van de zorgvrager. Dit ondersteuningsplan wordt in overleg met de zorgvrager en mantelzorgers opgesteld. De samenwerkingsdriehoek van de zorgvrager, mantelzorger en zorgverlener speelt hierin een belangrijke rol en is als aandachtsgebied door alle zorg verweven.

De continuïteit van de zorg wordt gewaarborgd door vaste, vertrouwde gezichten van de zorgverleners in samenwerking met een vertrouwde groep vrijwilligers.

De respijtzorg wordt geboden vanuit een algemene christelijke identiteit. Hierbij wordt open gestaan voor zorgvragers met diverse achtergronden en/of levensbeschouwingen. De stichting erkent de Bijbel als Gods Woord en aanvaardt die als grondslag en richtsnoer voor haar ondersteuning.

Met de maaltijden wordt er gebeden en gedankt. Met elkaar lezen we een verhaal uit de kinderbijbel. Op zondag is er de mogelijkheid om, met ondersteuning van kerkvrijwilligers, de plaatselijke kerk te bezoeken.

Het ondersteunen van de medemens en het respect hebben voor elkaar, speelt een grote rol binnen de Tussenstap.

 

Huishoudelijke hulp en hulp voor tuinwerkzaamheden

Huishoudelijke hulp en hulp voor tuinwerkzaamheden

2 vacatures: Huishoudelijke Hulp en Hulp voor Tuinwerkzaamheden   Stichting Stulpke de Tussenstap is op zoek naar twee ...

Stulpke Vakantie

Stulpke Vakantie

  Stulpke Vakantie naar Zeeland!   Een midweek met elkaar op vakantie! Op maandagmorgen vertrokken we met 3 auto's. We v...

Stulpke Festijn

Stulpke Festijn

  Stulpke Festijn was geweldig!   Op het Stulpke Festijn logeerden de zorgvragers of kwamen een dagje. In deze vakantiew...